Informacje

Założycielem Prywatnej Szkoły Jazdy AUTOSTART jest Pan Ireneusz Rachubiński – instruktor i wykładowca z ponad 30-letnim stażem. Szkoła została założona w 1990 roku i do chwili obecnej wykształciła ponad 12000 kierowców kat. A, B, C, D, E. Jest to jedna z najstarszych szkół nauki jazdy w województwie zachodniopomorskim oraz najstarsza prywatna szkoła jazdy w powiecie gryfickim.

Kadra instruktorska to wykwalifikowani instruktorzy-wykładowcy z wieloletnim stażem w zawodzie, z uprawnieniami kategorii A, B, C, D, E, T. W procesie nauczania stosują nowoczesne metody dydaktyczne w sposób profesjonalny i zrozumiały, z indywidualnym podejściem do każdej osoby, co ma przełożenie na dużą zdawalność egzaminów państwowych. Od wielu lat szkoła zajmuje czołowe miejsca w rankingu wojewódzkim. Szkolenia na poszczególne kategorie odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi. Możliwy jest wybór miejsca szkolenia i egzaminu: Szczecin lub Koszalin.

Wykłady odbywają się we wtorki i w czwartki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach przy ul. 11-go Listopada 10, w sali nr 5, w godzinach 16:30-19:00. Na wykłady zapraszani są policjanci ruchu drogowego, co uatrakcyjnia zajęcia. Na każdym kursie jest również prowadzone szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, której mamy obowiązek udzielić ofiarom zdarzeń drogowych. Szkolenie to prowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny.

 

 

Zapisy na kursy oraz załatwianie innych formalności odbywa się w biurze w Gryficach przy ul. Ks. Ruta 3. O terminach otwarcia nowych kursów kategorii A, B, B+E, C, C+E, T, AM będziemy Państwa informować na bieżąco. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu i zdobyciem uprawnień do prowadzenia pojazdów w/w kategorii powinny zabrać ze sobą na spotkanie organizacyjne:

  • dowód osobisty lub paszport
  • zdjęcie kolorowe 3,5 cm x 4,5 cm – 1 szt.
  • podpisaną przez rodziców zgodę na rozpoczęcie kursu – druk do pobrania w biurze – dotyczy osób niepełnoletnich

Na życzenie Klienta zapewniamy możliwość wykonania  wymaganych badań lekarskich, które odbywają się w miejscu szkolenia. Załatwiamy także formalności związane z rejestracją i ustaleniem terminu egzaminu państwowego.