Instruktorzy/wykładowcy

Autostart to sami fachowcy, z wieloletnim doświadczeniem, którzy mają wszechstronne uprawnienia w dziedzinie nauki jazdy. Kadra doświadczona i wykształcona!

I. Rachubiński

Ireneusz Rachubiński – Instruktor-wykładowca od 1980r.  Posiada uprawnienia na kat. A, B, B+E, C, C+E, D, D+E.  Założyciel firmy w 1990r. Obecnie prowadzi wykłady i kwalifikacje zawodowe na kat. B, C, D. Posiada certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego Akademii UDT w Gliwicach, Certyfikat trenera-wykładowcy stowarzyszenia ogólnopolskiego KIEROWCA.PL.  Posiada uprawnienia do prowadzenia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia i egzaminowania na sztaplarki.

G. Rachubiński

Grzegorz Rachubiński – Instruktor-wykładowca od 1998r. Uprawnienia kat. A, B, B+E, C, C+E, D, D+E. Posiada uprawnienia do prowadzenia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia na sztaplarki. Obecnie prowadzi szkolenia kat. B+E, C, C+E. Posiada certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego Akademii UDT w Gliwicach, Certyfikat trenera-wykładowcy stowarzyszenia ogólnopolskiego KIEROWCA.PL.

Roman Torenc – Instruktor-wykładowca od 2000r. Posiada uprawnienia na kat. A, B, B+E, C, C+E, D, D+E.

J. Lubczyński

Janusz Lubczyński – Instruktor-wykładowca od 1988r. Posiada uprawnienia kat. A, B, C. Uprawnienia do szkolenia kat. A, B. W firmie odpowiedzialny jest za szkolenie na kat. A. oraz prowadzi wykłady z przepisów ruchu drogowego.

Adrian Brążkowski – instruktor- wykładowca od 1997r. Uprawnienia do szkolenia kat. A, B.

Janusz Krupa – Instruktor-wykładowca od 1994r. Posiada uprawnienia do szkolenia na kat. A, B, C, C+E, D.

Anna Barczak – Osoba odpowiedzialna za miłą i profesjonalną obsługę w biurze firmy. Prowadzi dokumentację oraz udziela informacji na temat szkolenia.