Termin nowego kursu – 10.01.2019 r.

Nowy rok rozpoczynamy nowym kursem. Zapraszamy w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 16.30 na spotkanie organizacyjne w Gryficach przy ul. 11 – go Listopada 10, sala nr 5. Oferujemy wybór miejsca szkolenia – Koszalin lub Szczecin, najnowsze materiały dydaktyczne, stanowiska komputerowe do ćwiczeń teoretycznych i najlepszą kadrę instruktorów. Zapraszamy do naszego biura przy ul. Ks. Ruta 3 w Gryficach , gdzie dowiecie się Państwo wszystkiego na temat szkolenia i załatwicie w milej atmosferze potrzebną dokumentację.

Na spotkaniu organizacyjnym jest możliwość wykonania badań lekarskich w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.