Nowy instruktor – Roman Torenc

Szalenie miło poinformować nam przyszłych kursantów o tym, że od 1 stycznia 2021r. do załogi Autostart dołączy znakomity instruktor Pan Roman Torenc. Pan Roman szkolił będzie osoby, które wybiorą Szczecin na miejsce docelowe zdania egzaminu. Zapraszamy na kursy również osoby z gminy Trzebiatów – będzie możliwość dojazdu i powrotu z instruktorem.